Etherton Gallery
Ballycotton, Eire, 1968

 
Close Window